Πέμπτη, 10 Οκτωβρίου 2013

ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΠΟΥ ΛΑΒΑΜΕ
Παρακαλώ δημοσιεύσετε εις την έγκριτον εφημερίδα «Το Βελβεντό» μία παλαιά αναμνηστική οικογενειακή φωτογραφία του μακαριστού Ιερέως Παπα-Γεωργίου Χατζηχαρίση με ημερομηνίαν 27ην Μαΐου 1902.

            Διακρίνονται: α΄ σειρά: ο λόγιος διδάσκαλος Αντώνιος Παπαγεωργίου∙ η Ελένη Αναστασίου Γ. Παπαγεωργίου, ανεψιά του Αντωνίου και Θωμά Παπαγεωργίου∙  συζύγου του Τηλεμάχου Δελβίζη, μητέρα του Αρχιμανδρίτου Ν. Δελβίζη, δωρητού εις τον Δήμον Βελβενδού ικανού χρηματικού ποσού διά κοινωφελείς σκοπούς∙ υπάρχει δε και οδός προς τιμήν του. Έπεται ο Θωμάς Γ. Παπαγεωργίου, διδάσκαλος κατ’ αρχήν και έπειτα φοιτητής της Ιατρικής.
β΄ σειρά: καθιστή η σύζυγος του Αλ. Γ. Παπαγεωργίου η Ελένη Παπαγεωργίου το γένος Ν. Σακελλάρη∙  έπειτα η παπαδιά Ελένη Παπαγεωργίου το γένος Σταμάτη. Η εγγονή Αθηνά Αλ. Παπαγεωργίου, σύζυγος του αειμνήστου διδασκάλου Ιωάννου Θαβώρη, ο οποίος υπήρξε θύμα του εμφυλίου σπαραγμού (εις Παληάλωνα Χασίων αρχάς Απριλίου του 1944). Η Αθηνά Ι. Θαβώρη υπήρξε η μητέρα του Αντωνίου Θαβώρη, καθηγητού της γλωσσολογίας του Α.Π.Θ. και του Γεωργίου Θαβώρη, δικηγόρου υπαλλήλου ΙΚΑ, καθώς και του Κίμωνος Θαβώρη, κτηματίου (Αγρότου).
            Έπεται ο μακαριστός Ιερεύς Γεώργιος Παπαγεωργίου Χατζηχαρίσης. Υπήρξε ενάρετος Ιερεύς∙ εδώρησε δε μέρος του οικοπέδου του ως φαίνεται και από επιστολήν προς τον υιόν του Θωμάν στο Β΄ Δημοτικό Σχολείον δια κατασκευήν αποχωρητηρίων. Ησχολείτο δε και με τη Γεωργία και βαφικήν.
                                                Εν Βελβενδώ τη 15η Αυγούστου 2013

Ιπποκράτης Θ. Παπαγεωργίου
ΙΑΤΡΟΣ