Σάββατο, 25 Μαΐου 2013

Στους πρόποδες των Πιερίων ορέων παρά το «Μετόχι» μετά την απελευθέρωση 1912Η φωτογραφία είναι μετά την απελευθέρωση 1912

Παρακαλώ δημοσιεύσετε εις την έγκριτον εφημερίδα «ΤΟ ΒΕΛΒΕΝΤΟ» μία παλαιά αναμνηστική φωτογραφία από την απελευθέρωσιν της Μακεδονίας μας, της Ηπείρου και Θεσσαλίας, το 1912-1913, έπειτα από 500 περίπου χρόνια μαύρης σκλαβιάς και απάνθρωπης δουλείας των βαρβάρων και απολίτιστων Τούρκων, από τον ένδοξον Ελληνικόν και ηρωικόν Στρατόν, με Αρχιστράτηγον τον Στρατηλάτην Διάδοχον Κωνσταντίνον, με αξίους επιτελείς τους λοχαγούς:  Ι. Μεταξάν και τον Β. Δούσμανην.


            Διακρίνομεν άνω αριστερά δύο αγνώστους ξένους (πιθανόν υπαλλήλους της Νομαρχίας), τον διδάσκαλον Ι. Σακελάρην, Ν. Αντωνιάδην, Μαλιούσην, δύο Αγνώστους.
Δευτέρα σειρά: Άγνωστος, Παπαδάσκαλος Παπαγιάννης από τα Σέρβια (γαμβρός του Βελβεντού)∙  Ιερεύς Παπαχαρίσης Ασημόπουλος, Ν. Στρουμπάρας και Γκατζάλας ο επί πολλά χρόνια νεωκόρος της Κεντρικής Εκκλησίας Κοιμήσεως της Θεοτόκου, ο οποίος όταν είμεθα μικρά δεν μας άφηνε να παίξουμε τα σκλαβάκια και άλλα παιδικά παιχνίδια εις το προαύλιο του Δημοτικού Σχολείου και της Εκκλησίας.
            Τρίτη σειρά: οι διδάσκαλοι: Ι. Ζορζοβίλης και Γ. Δουγάς, ο καθηγητής της φιλολογίας Δημήτριος  Ασημόπουλος και ο διδάσκαλος  Χαρίσιος Βαρσαμόπουλος με τον ιεροψάλτην της κεντρικής εκκλησίας  Αλκιβιάδην Χριστόπουλον∙ έπειτα ένας Άγνωστος.
            Τέταρτη σειρά: ο Ιατρός Μικροβιολόγος Δημοσθένης Αρμενιάδης, υιός του Κωνσταντή (πρακτικού Γιατρού άνευ διπλώματος) Κωσταντή Γιατρού.  Έπειτα ο Ιατρός  Θωμάς Παπαγεωργίου. Έπειτα ένας Άγνωστος∙ ο Χαρισίου από τα Σέρβια γαμβρός του Βελβεντού, Άγνωστος, ο διδάσκαλος Δημήτριος Ζορμπάς.
Πέμπτη σειρά: ο μικρός Γεώργιος Παπαγεωργίου υιός του διδασκάλου Αντωνίου Παπαγεωργίου∙ ο Χαρίσιος  Λάμπρου, Ιατρός. ο Ιωάννης Γ. Αντωνιάδης∙ δικηγόρος, βουλευτής και λογοτέχνης∙  ο διδάσκαλος Αντώνιος Γ. Παπαγεωργίου και τέλος ο Γεώργιος Αντωνιάδης, δικηγόρος, υιός του Ιωάννου Αντωνιάδου.
            Σημ. Οι αείμνηστοι αυτοί Βελβεντινοί: οι Ιερείς, Διδάσκαλοι, Ιατροί, Δικηγόροι και άλλοι παράγοντες του Βελβεντού εόρτασαν το Ιστορικό αυτό γεγονός της απελευθερώσεως της Μακεδονίας μας, της Ηπείρου και Θεσσαλίας, με εκδρομή εις τους πρόποδες των Πιερίων ορέων παρά το «Μετόχι», μετά την απελευθέρωσιν του 1912-1913.

                                                Εν Βελβεντό τη 12η Απριλίου 2013
                                                              Με εκτίμησι
                                                              Ιπποκράτης Θ. Παπαγεωργίου